Промотивни видео на тему управљачке одговорности

7. Maj 2020.


У оквиру ПИФЦ твининг пројекта израђен је анимирани промотивни видео на тему управљачке одговорности (УО). 

Управљачка одговорност је обавеза руководилаца свих нивоа код корисника јавних средстава да све послове обављају законито, поштујући принципе економичности, ефективности, ефикасности и јавности, као и да за своје одлуке, поступке и резултате одговарају ономе који их је именовао или им пренео одговорност.

Овај видео има за циљ да на једноставан начин објасни концепт УО и да подигне свест о истој.