Kontakt

Podrška daljem razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC)

Kneza Miloša 20, Office 212

11000 Belgrade

Telefon: +381 11 3642 815

E-mail: fabien.decker@expertisefrance.fr

map